iCountLogo-w.svg

מה שרצית לדעת, ויותר.

חיבור למערכת חשבוניות ישראל

רשות המסים פיתחה את מודל "חשבוניות ישראל" – תכנית חדשה למלחמה בחשבוניות הפיקטיביות. במסגרת המודל, רשות המסים תנפיק מספר הקצאה לכל חשבונית מס העולה על 25,000 ש"ח לפני מע"מ.
חשוב לציין: כרגע מדובר אך ורק על עסקאות המתבצעות בין עוסקים לעוסקים ואך ורק בעת הפקת חשבונית מס. לכן, אם אתם עוסקים פטורים, זה לא רלוונטי לכם כרגע.

כך זה יתנהל מעכשיו:

בגדול, רשות המסים תנפיק מספר הקצאה לכל חשבונית מס שעולה על 25,000 ש"ח ל(פני מע"מ) בעסקאות בין עוסקים.
בקטן, בחודשים האחרונים עמלנו, פיתחנו והכנו את המערכת כדי שכל התהליך יתבצע מבלי שנטריד אותך. הדבר היחיד שאנחנו מבקשים ממך הוא הרשאה לחיבור חשבון ה-iCount שלך למערכת "חשבוניות ישראל" של רשות המסים:

– יש להיכנס למערכת בלחיצה כאן.
– לאחר מכן, יש ללחוץ על כפתור "יצירת הרשאה". לחיצה על הכפתור תעביר אותך לאתר הממשלתי לצורך ביצוע הזדהות. כלומר, הזנת פרטי ההתחברות שלך.
– לאחר שביצעת הזדהות בהצלחה, אנחנו נחזיר אותך למערכת ונבצע את הכל מאחורי הקלעים. ככה פשוט.

ברגע שההרשאה תאושר, המערכת שלנו תבקש מספר הקצאה מרשות המסים באופן אוטומטי בכל פעם שהיא תזהה שהופקה חשבונית מס העולה על 25,000 ש"ח לפני מע"מ. כמובן שזה לא אומר שלרשות המסים תהיה גישה לחשבון ה-iCount שלך. ממש ממש לא. אנחנו פונים אליהם אך ורק כשצריך. וכאן זה מסתיים.

אז מתי כל הכיף הזה מתחיל?

התכנית הייתה אמורה לצאת לדרך כבר ב-1.1.2024 אך לאור המצב, זה נדחה ל-1.5.2024.
עד אז, חשוב לוודא שנכנסת לאתר הממשלתי של רשות המסים והענקת לנו הרשאת חיבור כדי שהכל יילך חלק.
שיהיה בהצלחה!

כחלק מהמלחמה בחשבוניות הפיקטיביות, רשום המסים פיתחה את מודל "חשבוניות ישראל" במסגרתו היא תנפיק לעוסקים מספרי הקצאה לחשבוניות מס העולות על 25,000 ש"ח לפני מע"מ.
מבחינת הלקוח בעסקה, קיום מספר הקצאה על גבי חשבוניות המס הינו תנאי בסיסי לניכוי מס התשומות מכל חשבוניות מס שסכומה לפני מע"מ גבוה מ-25,000 ש"ח.
מבחינת הספק בעסקה, במהלך שנת 2024 כל בקשה למספר הקצאה לכל חשבוניות מס תיענה אוטומטית בחיוב. בהמשך, ייבחנו הבקשות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על מנת להבטיח כי מדובר בעסקת אמת.

ראשית, אנחנו נפנה אותך לאתר הממשלתי של רשום המסים, שם תידרש לתת לנו (iCount) הרשאה לשני סעיפים:
אימות מספר הקצאה בחשבונית ספק
בקשת מספר הקצאה עבור חשבונית ללקוח
לאחר שנקבל את ההרשאה – הכל יקרה באופן אוטומטי.
כשהמערכת תזהה הפקת חשבונית מס בסכום העולה על 25,000 ש"ח (לפני מע"מ) לספק/עוסק, היא תפנה באופן עצמאי לרשות המסים על מנת להפיק לך מספר הקצאה.
יש לרענן את החיבור בין חשבון ה-iCount שלך למערכת "חשבוניות ישראל" כל 3 חודשים. אל דאגה, אנחנו נזכיר לך.

כפי שציינו קודם לכן: מדובר על חשבוניות מס שעולות על 25,000 ש"ח לפני מע"מ ובתנאי שהן הופקו לספק/עוסק ולא ללקוחות פרטיים. הפקת מספר הקצאה אינה חובה, אך ללא מספר ההקצאה לא תהיה לך אפשרות להזדכות על המע"מ.

מספר ההקצאה רלוונטי אך ורק למסמך מסוג חשבוניות מס, ואינו רלוונטי לחשבונית עסקה או לכל מסמך שאינו חשבונית מס – הן לצורך ניכוי מס תשומות, וכפועל יוצא להגשת בקשה למספר הקצאה.
רק תשומה המבוססת על מסמך מסוג חשבונית מס שנושאת תאריך מאוחר מיום 31.3.2024 חייבת לכלול מספר הקצאה.

חד-משמעית לא. אין לה גישה לחשבון שלך או לכל מסמך אחר שהפקת. רק לאלו שביקשנו מספר הקצאה עבורם. המידע שיש לך במערכת הוא שלך בלבד.
לא, אם העסק שלך מוגדר כעוסק פטור ואין לך אפשרות בכלל להוציא חשבוניות מס – אין צורך כרגע.
מספר ההקצאה יופיע על גבי חשבונית המס תחת כותרת "מספר הקצאה", וזאת בנוסף למספר האסמכתא הרגיל שכבר מופיע. הספק/עוסק שלו הפקת את חשבונית המס יוכל לוודא שמספר ההקצאה שעל החשבונית אכן הוקצה ע"י מע"מ, באמצעות כניסה ליישום ייעודי ששע"ם מעמיד לרשות העוסקים.
ממש לא. אמנם בהתחלה תהיה לך קצת התעסקות עם האתר הממשלתי. ממש כמה דקות. אבל חוץ מזה – הכל יקרה באופן אוטומטי.
לא מצאת מה שחיפשת?
לא מצאת מה שחיפשת? צוות התמיכה שלנו ישמח לעמוד לשירותך כאן
עוד באותו נושא
שגיאות אשראי
חיבור חשבון לאומי ישירות לiCount
מסוף הסליקה המובנה
iCount Sign
API
יצירת הצעת מחיר
יצירת חשבונית מס קבלה
יצירת קבלה
יצירת מסמכים
הצמדה למדד
שימוש ראשון
וולטרים – הנה השאלות הכי נפוצות שקיבלנו משליחי Wolt
איזה מסמך להפיק כשלקוח משלם לי?
חיבור לקארדקום / ווריפיי
יבוא הוצאות מאקסל