iCountLogo-w.svg

מה שרצית לדעת, ויותר.

מה היא הנהלת חשבונות?

הנהלת חשבונות פירושה רישום הפעולות הכספיות בארגון.
ישנם שני סוגי הנהלת חשבונות:

  • הנהלת חשבונות כפולה (או דו צדדית) היא כזו שבה נרשם המקור של כל קבלת כספים או נכסים אחרים והשימוש שנעשה בכל הוצאת כספים או נכסים. הנהלת חשבונות כפולה נותנת תמונה מלאה על מצבו של העסק הכוללות תוצאות כספיות(רווח והפסד) ויתרות נכסים,התחייבויות והון(מאזן).
  • הנהלת חשבונות חד צידית מפרטת רק את ההכנסות וההוצאות והיא נותנת מידע רק על הפעולות התוצאתיות (רווח והפסד) של העסק. חברות ועסקים גדולים כמו גם עמותות מעל גודל מסוים חייבות על פי החוק בהנהלת חשבונות כפולה.

בדרך כלל במונח הנהלת חשבונות כוללים גם את ביצוע הדיווחים החודשיים לרשויות המס והכנת משכורות לעובדי הארגון. בפועל, עוסקים מורשים, חברות וכדומה נדרשים לדווח לרשויות המס- מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי והוא כמובן מעביר את חומר הנהלת החשבונות שהכין לרואה החשבון או ליועץ המס לצורך הכנת דוחות שנתיים ורבעוניים.

מערכת iCount מאפשרת לעוסק או לחברה בע"מ להפוך את תהליך דיווח ההכנסות ליועץ המס או לרואה החשבון לאוטומטי לחלוטין על ידי הפעלת דיווח חודשי אוטומטי. כך יקבל יועץ המס או רואה החשבון פרוט מלא של כל חשבוניות המס, הקבלות, הזיכויים וכדומה באופן אוטומטי במועדי הדיווח ללא צורך בפעולות מיוחדות מצד המשתמש.

לא מצאת מה שחיפשת?
לא מצאת מה שחיפשת? צוות התמיכה שלנו ישמח לעמוד לשירותך כאן
עוד באותו נושא
שגיאות אשראי
חיבור חשבון לאומי ישירות לiCount
חיבור למערכת חשבוניות ישראל
מסוף הסליקה המובנה
iCount Sign
API
יצירת הצעת מחיר
יצירת חשבונית מס קבלה
יצירת קבלה
יצירת מסמכים
הצמדה למדד
שימוש ראשון
וולטרים – הנה השאלות הכי נפוצות שקיבלנו משליחי Wolt
איזה מסמך להפיק כשלקוח משלם לי?
חיבור לקארדקום / ווריפיי